Aria nova Mea Sound
cover of article Stil: Pop Napoletano, Neomelodico
1.Si state tu
2.Nenna nè
3.Nun giurà ch' è fernute
4.Parla cù mè
5.Vene f' ammore e se na và
6.Aria nova
7.Donna ti amo
8.Bella
9.Ho un anno di più
10.Pure pe me

WG Image CD USD 25.90

Empfehlen

Links

-

Bemerkungen

-